• Thứ Tư, 22/05/2024 11:35
  • 0243.9448034 - 0243.9448035

TRA CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO

DANH SÁCH KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Tổng số: 0
STT Tổ chức / Doanh nghiệp Mã số thuế Đợt báo cáo Thời gian nộp Trạng thái
1 Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV 0311899774 Hàng tháng 22/05/2024 Chờ duyệt
2 Công ty TNHH Msky 0109732058 Hàng tháng 21/05/2024 Chờ duyệt
3 Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist 0301463315 Đột xuất 21/05/2024 Đột xuất
4 Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 0100686209 Hàng tháng 20/05/2024 Chờ duyệt
5 Công ty Cổ phần VieOn 0304384823 Hàng tháng 20/05/2024 Chờ duyệt
6 Công ty Cổ phần - Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam 105926285 Hàng tháng 20/05/2024 Chờ duyệt
7 Công ty Cổ phần điện tử tin học Viễn thông 0200585282 Hàng tháng 20/05/2024 Chờ duyệt
8 Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu 3700999015 Hàng tháng 17/05/2024 Trả lại
9 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 0101778163 Hàng tháng 16/05/2024 Đã duyệt
10 Công ty TNHH Msky 0109732058 Hàng tháng 16/05/2024 Trả lại